Start

Mark- och växtodlingskonsult med hög kompetens

Söker ni bemanning med rätt kompetens och lång erfarenhet som kan åta sig både korta, sporadiska och längre uppdrag? Oavsett ert behov, ser jag varje uppdrag som en spännande utmaning och ännu en erfarenhet.

Min målgrupp är myndigheter, offentlig förvaltning, lantbruksanknutna företag och organisationer, media samt skolor inom miljö- och lantbruksbranschen.

Uppdrag kan utföras på plats hos Er eller på distans.

 

Idag erbjuder jag följande tjänster:

  • Skriva faktablad och annan informationstext
  • Sammanställa försöksresultat
  • Planera samt utföra fält- och växthusarbete vid försök och provning
  • Planera och arrangera kundträffar, fältdagar och konferenser
  • Projektledning
  • Utbildning

Har ni fler/andra behov som ni tror kan passa? Tveka inte att kontakta mig!

Om Jordvetaren

Jordvetaren drivs sedan 2017 av mig, mark/växt agronom Lena Holm, med kontor i skånska Svedala. Jag har bl.a. jobbat i 11 år på SLU med undervisning och forskning inom växtodling. Jag är en erfaren och stabil projektledare med bred kompetens inom växtodling. Min spetskompetens ligger inom jordens bildning, funktion, bearbetning och användning. Namnet Jordvetaren kommer av företagets fokusområden: jord, ord och jordbruk.

Jordvetaren Lena Holm

Besök gärna min LinkedIn profil för fördjupad information om mina kompetenser och erfarenheter https://www.linkedin.com/in/lena-holm-jordvetaren/

Uppdrag

Pågående och avslutade uppdrag:

Koordinator för Odling i Balans

FoI-projekt om cirkulär användning av matjord vid exploatering på åkermark. I samarbete med Ecoloop, finansiering från Trafikverket – Läs rapporten och kika på webb-tv inslag

Sakkunnig i markpacknings- och odlingsfrågor i stadsutvecklingsprojekt, White Arkitekter och Lunds domkyrka

Omvärldsbevakning av precisionsodling till frilandsgrönsaker, Agroväst

Gradering av svamp- och ogräsförsök, Hushållningssällskapet Skåne

Bearbetning av texter till hemsida, Yara

Översättning av produktblad från danska till svenska, Bayer Crop Science och Yara

Odling av demoväxter till mässa, Yara och Nordkalk

Kontakt med kontraktsodlare för logistikplanering, Nordic Sugar

Artikel ”Försök ger svar om fasta körspår” till tidningen Lantmannen 3/2018

Artikel ”För lucker jord mellan spåren gav lägre skörd” till tidningen Lantbrukets Affärer 2/2018

Slutrapportering av forskningsprojektet ”Fasta körspår – skördepotential och effekt på markstruktur”
* Vetenskaplig artikelLäs här
* Fullständig rapport från projektetLäs här
* Kortare rapport till finansiärenLäs här
* Se också ett tidigare kort webb-sänt inslag om projektet:

Publikationer

Tidigare publikationer  i urval  (Holm född Haby):

Robinson, T. och Holm, L. (2023). Matjord vid entreprenader – från bekymmer till resurs. Ecoloop rapport 2023, Stockholm. – Läs här

Etana, A., Holm, L., Rydberg, T., Keller, T. (2020). Soil and crop responses to controlled traffic farming in reduced tillage and no-till: some experiences from field experiments and on-farm studies in Sweden. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, DOI: 10.1080/09064710.2020.1728372 – Läs här

Holm, L., Malik, A., Johansson, E. (2018). Optimizing yield and quality in malting barley by the governance of field cultivation conditions. Journal of Cereal Science. 82: 230-242.

Johansson, E.; Haby, L.; Prieto-Linde, M. L.; Svensson, S. -E. (2013). Influence of fertilizer placement on yield and protein composition in spring malting barley. Journal of soil sciende and plant nutrition. 13(4): 895-904. – Läs här

Holm, L., Gunnarsson, A., Rydberg, T. (2013). Efterredskap till plog för jämnare uppkomst i sockerbetor. LTJ-rapport 2013:22. SLU, Alnarp. – Läs här

Holm L., Johansson E. (2012). Slutrapport för projektet ”Optimerad näringssammansättning och gödselplacering för ökad skörd och förbättrad kvalité hos maltkorn – fältförsök”. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie, vol 2012:5. SLU, Alnarp. – Läs här

Haby L., Forkman J., Larsolle A., Mickelåker J. (2010). Graderingsmetodik i ogräsförsök. LTJ-fakultetens faktablad, vol 2010:30. SLU, Alnarp. – Läs här

Haby L. (2009). Är on-landplöjning något för skånska sockerbetsodlare?. LTJ-fakultetens faktablad, vol 2009:17. SLU, Alnarp. – Läs här

Ascard J., Eriksson A-M., Haby L. (2006). Teknik för småskalig ekologisk grönsaksodling. Jordbruksinformation, vol 22-2006. – Läs här

Kontakt

Lena Holm

e-mail: lena@jordvetaren.se
telefon: (+46) 702-477430

Adress: Jordvetaren
Kalkemadsvägen 38
233 93 Svedala