Uppdrag

Pågående och avslutade uppdrag:

Koordinator för Odling i Balans

FoI-projekt om cirkulär användning av matjord vid exploatering på åkermark. I samarbete med Ecoloop, finansiering från Trafikverket – Läs rapporten och kika på webb-tv inslag

Sakkunnig i markpacknings- och odlingsfrågor i stadsutvecklingsprojekt, White Arkitekter och Lunds domkyrka

Omvärldsbevakning av precisionsodling till frilandsgrönsaker, Agroväst

Gradering av svamp- och ogräsförsök, Hushållningssällskapet Skåne

Bearbetning av texter till hemsida, Yara

Översättning av produktblad från danska till svenska, Bayer Crop Science och Yara

Odling av demoväxter till mässa, Yara och Nordkalk

Kontakt med kontraktsodlare för logistikplanering, Nordic Sugar

Artikel ”Försök ger svar om fasta körspår” till tidningen Lantmannen 3/2018

Artikel ”För lucker jord mellan spåren gav lägre skörd” till tidningen Lantbrukets Affärer 2/2018

Slutrapportering av forskningsprojektet ”Fasta körspår – skördepotential och effekt på markstruktur”
* Vetenskaplig artikelLäs här
* Fullständig rapport från projektetLäs här
* Kortare rapport till finansiärenLäs här
* Se också ett tidigare kort webb-sänt inslag om projektet: