Uppdrag

Pågående och avslutade uppdrag:

Omvärldsbevakning av precisionsodling till frilandsgrönsaker, Agroväst

Sakkunnig i markpacknings- och odlingsfrågor i stadsutvecklingsprojekt, White Arkitekter

Gradering av svamp- och ogräsförsök, Hushållningssällskapet Skåne

Bearbetning av texter till hemsida, Yara

Odling av demoväxter till mässa, Yara

Kontakt med kontraktsodlare för logistikplanering, Nordic Sugar

Artikel ”Försök ger svar om fasta körspår” till tidningen Lantmannen 3/2018

Artikel ”För lucker jord mellan spåren gav lägre skörd” till tidningen Lantbrukets Affärer 2/2018

Slutrapportering av forskningsprojektet ”Fasta körspår – skördepotential och effekt på markstruktur”
* Fullständig rapport från projektetLäs här
* Kortare rapport till finansiärenLäs här
* Se också ett tidigare kort webb-sänt inslag om projektet: